Vi värnar om miljön - Varje dag

Vi har arbetat fram ett koncept i samarbete med vårt dotterbolag för att minska den negativa påverkan på miljön – en hållbar lösning i det långa loppet. Vi tar vara på komponenter och återanvänder det vi kan för att minska påfrestningen på miljön.
Back To Top